Начало / Академична дейност / Учебна дейност / Следдипломно обучение / Продължаващо медицинско обучение

Академична дейност

Учебна дейност

Продължаващо медицинско обучение

Многопрофилната болнична структура, модерното болнично оборудване и тясната специализация на клиничните звена отговарят на изискванията в университетските болници от западноевропейски тип и я правят предпочитана база за обучение на студенти, стажант-лекари и специализанти от цялата страна и чужива.
 
ПЛАН -  РАЗПИСАНИЕ 2018/2019

Уведомление промяна курс очни 07.18

Заявление тематичен курс - лекари

Заявление тематичен курс - професионалисти по здравни грижи

Заявление - индивидуално обучение

Заявление ВСД

Писмено съгласие