Актуално за COVID-19

Учебна и научна дейност

    Специалистите от лабораторията участват в обучението на студенти от специалности: "Химия", "Фармация" и "Медицина", както и на лекари-специализанти по курсове и теми, свързани с областта на аналитичната и съдебната токсикология.

    Лабораторията осигурява специализирана следдипломна подготовка на специалисти по съдебна токсикология.

    Научно-изследователска дейност

    Научно-изследователската дейност в лабораторията е съсредоточена главно в областта на аналитичната токсикология за целите на клиничната и съдебна практика.

    В лабораторията се разработват специфични методи и приложения за анализ на лекарствени средства, наркотични вещества и други отрови в биологични проби, включително алтернативни матрици (орална течност, косми, и др.).