Актуално за COVID-19

Учебна и научна дейност

    Клиниката е база за специализация по съдова хирургия след признаването на съдовата хирургия като профилна специалност през 1995 година.

    Тук се обучават студенти от Медицинския университет и Медицинския колеж. Провеждат се и тематични и индивидуални курсове с лекари, специализиращи хирургия или друга профилна специалност. Клиниката разполага с богата филмотека от ангиографии на интересни клинични случаи.

    С помощта на дигитална фототехника се документират интересни клинични случаи и етапи от тяхните оперативни интервенции.

    За подобряване на лечебната, учебната и научната дейност на клиниката се работи със съвременен Доплеров апарат, който увеличава значително възможностите за диагностика.