Актуално за COVID-19

Учебна и научна дейност

    В клиниката се извършва и активна учебно-преподавателска дейност:

    • Специализирани курсове за следдипломна квалификация на медицински кадри - лекари и медицински сестри;
    • Индивидуално обучение на лекари-специализанти по нервни болести;
    • Преддипломен стаж  на стажант-медицински сестри.