Актуално за COVID-19

Лечебна дейност

  В клиниката се работи по най-съвременните стандарти за диагностика, лечение и профилактика на заболяванията на централната и периферна нервна система, провеждат се невропсихологични консултации и двигателна рехабилитация съвместно с други звена.

  Ние оказваме специализирана болнична помощ, профилактика и рехабилитация на военнослужещи, членове на техните семейства, цивилни служители от Българската армия, проверка за годност за военна служба.

  Осъществяваме и прием за изследване и лечение на всички български граждани, както и чужденци с неврологични аболявания. Работи по всички неврологични клинични пътеки на НЗОК.

  Разкрити специализирани комисии за лечение със скъпоструващи медикаменти към НЗОК:

  • Специализирана комисия за лечение на невропатна болка
  • Специализирана комисия за лечение на пациенти с множествена склероза
  • Специализирана комисия за лечение на пациенти с болест на Алцхаймер