Актуално за COVID-19

Лечебна дейност

  Основни лечебни дейности в клиниката:

  Детоксикационен курс (7-10 дни): при употреба на алкохол и психоактивни вещества – клиниката предлага едноседмичен до десетдневен курс на лечение (индивидуално определяне в зависимост от състоянието), в който се постига плавно овладяване на абстинентните симптоми. След курса на лечение ще получите терапевтични насоки за лечение в амбулаторни условия.

  Клиниката предоставя медикатозна терапия при остри психотични епизоди, депресивни и манийни състояния, обсесивно-компулсивно разстройства, при негативни симптоми на шизофрения.

  Предлагаме възможност за провеждане на транскраниална магнитна стимулация при злоупотреба и зависимости към алкохол, тютюнопушене и психоактивни вещества, депресивни и манийни състояния, обсесивно-компулсивно разстройство, паническо и други тревожни разстройства.

  Провеждаме и електроконвулсивно лечение при индикации.

  Дневен стационар

  Клиниката предлага амбулаторно лечение в Дневен стационар, където се приемат пациенти, които не нощуват в клиниката, но участват в дейностите по предлаганите програми, според състоянието си, в рамките на деня.

  Дейността включва:

  - индивидуално и семейно консултиране;

  - работа за справяне с адаптационни и възрастови кризи, състояния на дистрес,

  - подкрепящи психологични интервенции при соматични заболявания,

  - курс от процедури с репетитивна транскраниална магнитна стимулация – за лечение на резистентни депресивни и тревожни заболявания,

  - аугментация на психофармакологичната терапия,

  - ежедневни срещи с психиатър за назначаване и провеждане на лекарствена терапия,

  - индивидуални сесии с клиничен психолог в режим на оценка и терапия,

  - психообучения на пациенти с шизофрения, афективни, тревожни разстройства, както и психосоциална рехабилитация - занимателна терапия,  арт-терапия, спортни занимания.)

  Основен акцент в немедикаментозните програми е психологичната работа за формиране на критично отношение към състоянието на всеки пациент и мотивацията му за предпазване от рецидиви. Извършва се първоначална оценка за ресоциализация и извънболнична рехабилитация, работа с психиатричната стигма.

  В клиниката се извършва и съдебно-психиатрична и трудово-лекарска експертиза на временна нетрудоспособност и подготовка за ТЕЛК на лица с психични заболявания.

  Клиниката по психиатрия и военна психология е пионер в прилагането на транскраниалната магнитна стимулация, която за първи път е въведена в България именно във ВМА, през 2005 г.