Актуално за COVID-19

Достъп и контакти

  Лабораторията е с ограничен достъп!

  Токсикологични изследвания на пациенти се извършват след консултация с лекар – клиничен токсиколог от Клиниката по спешна токсикология.

  Изследвания по желание на лицето се извършват след консултация с токсиколог и се заплащат по ценоразписа на ВМА.

  Получаване на резултати

  Резултати от токсикологични изследвания се предоставят единствено на възложителя на изследването.

  Изпращане на проби

  Изпращането на биологични проби за токсикологичен анализ от други болници и институции в страната може да бъде осъществено с куриер след предварително съгласуване със специалист от лабораторията на вида, обема и контейнера на пробите, начина на съхранение до изпращането им и по време на транспорт, и са спазени всички необходими условия за безопасност за биологични проби.

  Пробите е необходимо да бъдат съпроводени с придружително писмо и документ за искане (възлагане) на необходимите изследвания (медицинско искане, документ по договор с ВМА, постановление и др.).

  Контакти

  Телефон: 02/92-25960

  Факс: 02/92-25343