Актуално за COVID-19

Клиниката

    Клиниката по съдова хирургия е водеща в своята област в страната. Работи по изискванията на добрата медицинска практика и покрива III ниво на компетентност.

    През годините тя се наложи като като център за хирургична профилактика и лечение на белодробната тромбемболия, а също така е водеща в лечението на венозните заболявания.

    Именно тук са въведени най-авангардните методи на диагностика и лечение на съдово-хирургичните заболявания, работи се артериална и венозна хирургия в пълен обем.

    Годишно в клиниката се лекуват над 1000 болни, от тях около 600 биват оперирани. В консултативния поликлиничен кабинет преминават годишно около 5000 болни.