Актуално за COVID-19

Клиниката

    Над 700 операции годишно извършват опитните специалисти от Втора коремна хирургия във ВМА. Тя наследява добрите традции на най-старата хирургична клиника в Академията, ръководена до 1990 г. от чл.-кор. проф. д-р Николай Василев. Но, едновременно с това, в практиката са внедрени са модерни методи, като например късата и ултракъса периоперативна антибиотична профилактика, ранното ентерално хранене, селектираното прилагане на биопродукти и т.н.

    През 2017 г. клиниката е акредитирана, а от Мининистерство на здравеопазването й е присъдена оценка "отлична" и пет звезди за период от 5 години.  

    Клиниката участва с един самостоятелен екип при осигуряване на спешната хирургическа помощ на ВМА. А специалистите й вземат регулярно участие при хирургичното осигуряване на мисии в страната и чужбина (Афганистан, Босна, Мали и други "горещи точки" по света).

    Втора клиника има собствена, съвременно оборудвана операционна зала в Операционния блок на ВМА. Разполага с 25 легла, разпределени в три отделения. Оборудвана е със собствени мобилни рентгенов и ЕКГ- апарати. Следоперативното отделение има достъп до централна аспирационна система и централизирана система за подаване на кислород.

    Пациентите се настаняват в 9 стаи, всяка с кабелна TV и интернет. Към клиниката има собствен кухненски офис със столова за лежащо болните.