Актуално за COVID-19

Екип

В клиниката работят един професор и хирурзи, защитили докторски дисертации, както и двама докторанти. В екипа й влизат общо 11 лекари със специалност. 

Хирурзите в клиниката поддържат контакти с водещи специалисти и хирургични клиники в страната и чужбина. Специалистите членуват в множество български и международни организации като:

  • Българското хирургическо дружество
  • Българско дружество по трансплантология, The New York Academy of Sciences
  • International Society of Surgery/Societe Internationale de Chirurgie
  • European Society of Emergency Medicine
  • Association for Research in Surgery
  • International Association of Surgeons
  • Gastroenterologists and Oncologists (IASGO)
  • European Society for Surgical Research