Актуално за COVID-19

Екип

Неизменна част от екипа на Клиника „Нервни болести” са и нашите висококвалифицирани медицински сестри, които ни помагат в осигуряването на адекватно лечение и грижи за нашите пациенти:

Старша медицинска сестра – Валентина Александрова – 02/ 92 25 004

Медицински  сестри – 02/ 92 25 617

  • Наташа Рафаилова
  • Цветанка Стоянова
  • Надежда Тотева
  • Любка Димитрова
  • Татяна Христова
  • Антоанета Стоянова

Медицински секретари – 02/ 92 25 932

  • м.с. Кристина Сивкова
  • Виолета Дойчева