Актуално за COVID-19

Екип

  В лабораторията работят висококвалифицирани специалисти с профилирана подготовка в  областта на аналитичната и съдебната токсикология.

  С квалификация на съдебен токсиколог (съгласно международните препоръки на TIAFT) са служителите:

  • Доц. д-р Васил Атанасов, началник на Химикотоксикологичната лабаратория

          Научна степен: Доктор по химия (Аналитична химия)

          Специалности: Медицинска химия; Токсикология

  • Гл. ас. инж. хим. д-р Боряна Мечкарска

          Научна степен: Доктор по медицина (Токсикология)

          Специалности: Санитарна химия; Токсикология

  • Гл. ас. д-р Силвия Стойкова

          Научна степен: Доктор по химия (Аналитична химия)

          Специалности: Медицинска химия

  Специалисти в лабораторията, профилирани в областта на токсикологичния анализ, са:

  • Инж. хим. д-р Диана Янева (Фармацевтична химия)
  • Инж. хим. Венета Глухарова
  • Докторант Иво Иванов (Медицинска химия)
  • Докторант Александър Иванов (Медицинска химия)
  • Химик Росица Костандиева (Медицинска химия)
  • Магистър-химик Гинка Колева
  • Магистър-химик Атанаска Грозданова (сътрудник от О”СМЕ”)