Актуално за COVID-19

Д-р Кана Принова

  Д-р Кана Принова е ръководител на Клиника „Нервни болести” и на Трето отделение по „Заболявания на периферната нервна система”.

  Завършва медицина в Медицински университет-София. Придобива специалност „Нервни болести” през 1987 година.

  Притежава сертификат по отоневрология и международен сертификат за EDSS оценяване на пациенти с множествена склероза.

   Преминала е през следдипломна квалификация по придобиване на педагогическа квалификация и научно-преподавателски опит. Има изкаран курс по здравен мениджмънт за ръководители на лечебни заведения

   Д-р Принова участва в множество международни клинични изпитвания; европейски и световни неврологични форуми, автор на редица публикации.

  Има специални интереси в областта на диагностиката и лечението на световъртежа от централен и периферен произход, първични и вторични главоболия, съдови заболявания, множествена склероза и дискови хернии.

  За контакти: 0888/ 234 352