Актуално за COVID-19

Доц. д-р Васил Атанасов, ръководител

  Доц. д-р Васил Атанасов завършва „Химия”в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2004 г. (с направление „Аналитична химия”), а през 2005 г. се дипломира като магистър по „Медицинска химия”. През 2009 г. защитава дисертационен труд за образователна и научна степен „доктор“ на тема „Хроматографски анализ и биохимични изследвания на невротоксина випоксин“.

  През периода 2006-2008 г. е химик в Токсикохимичната лаборатория на ВМА, където работи върху диагностиката на остри екзогенни отравяния и съдебно-химическата експертиза на алкохол и упойващи вещества. През 2009 г., след издържан конкурс, е избран за асистент по аналитична химия (биоаналитична химия) във Факултета по химия и фармация на СУ, а от 2010 г. е главен асистент. Консултант (2009 г.) и асистент (2010 г.) по военна токсикология в НИЛ по военна токсикология към КМБСТ – ВМА, където работи в областта на експерименталната токсикология на фосфорорганичните отрови и реактивацията на холинестеразата. През 2012 г. доц. Атанасов е избран за доцент по медицина (токсикология) към Клиниката по спешна токсикология във ВМА. Лектор е по „Аналитична токсикология“ и „Токсикология” за студенти от магистърските програми „Медицинска химия“ и „Фармация“ във Факултета по химия и фармация на СУ.

  Научните интереси на доц. Атанасов са насочени в две основни направления – аналитична (съдебна) токсикология и биохимична токсикология (токсини).

  Специализирал е в областта на биохимията на токсините в Институт „Йожеф Стефан“, Любляна, Словения. Участвал е в множество кратки профилирани курсове в други страни в областта на приложението на хроматографския анализ в биоаналитичните и медицинските изследвания (Чехия, Полша, Унгария). През 2012 г. е преминал интензивен курс за лабораторен анализ на бойни отровни вещества, организиран от Организацията за забрана на химическите оръжия (OPCW).

  Автор и съавтор е на повече от 65 научни публикации в областта на общата и аналитичната (съдебна) токсикология и токсините, с над 120 доклада и постери, голяма част от които публикувани в авторитетни международни издания и представени на специализирани научни форуми.

  Член на Международната асоциация на съдебните токсиколози (TIAFT).