Учебна и научна дейност

    В клиниката се извършват проспективни проучвания и научни разработки в областта на чернодробната и панкреатична хирургия, на трансплантологията и онкологията.

    Поддържа се тясна колаборация със следните клиники по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология: „Beaujon” Hospital, Paris - с ръководител Оlivier Soubrane; „Fundeni” Hospital, Bucharest - с ръководител Irinel Popescu; “Florence Nightingale” Hospital, Istanbul - с ръководител Yaman Tokat; Novi Sad Hospital - с ръководител Zoran Miloshevic, „Queen Elizabeth” Hospital, Birmingham - с ръководител Darius Mirza.

    Клиниката е утвърден център за провеждане на курсове за продължително медицинско обучение на Международната асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози IASGO.

    Провежда специализация по “Обща хирургия” към МУ-София и СУ “Климент Охридски”, както и обучение на студенти.

    Клиниката разполага с модерна система за мултимедийно обучение и телемедицина в реално време.