Учебна и научна дейност

    В Клиниката по вътрешни болести са създадени оптимални условия за следдипломно и продължително обучение на студенти и специализанти в областта на спешната медицина, вътрешните болести, кардиологията и неврологията.

    Налице са както преподавателски състав с дългогодишен опит, така и подходяща за учебния процес материална база - например модерно оборудвана учебна зала с мултимедия.