Учебна и научна дейност

    Клиниката е база за обучение по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия за студенти, стажант-лекари, специализанти по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, медицински сестри.

    Ежегодно в рамките на учебната година се провеждат и специализирани тематични курсове по обструктивни белодробни болести, инфекции на долни дихателни пътища, белодробен карцином, белодробна тромбемболия.

    В програмата за обучение на специализанти са включени курсове по функционални белодробни тестове, флексибилна бронхоскопия, ултразвукова диагностика на плевра, неинвазивна вентилация и медицина на съня.

    Клиниката е база за обучение на медицински сестри от МУ-София и СУ „Св. Климент Охридски” и организатор за курсове за следдипломно обучение на медицински сестри от болницата.

    В Клиниката се провеждат клинични проучвания в областта на терапията на белодробните болести, което дава възможност за участие в международни научни проекти.