Учебна и научна дейност

  В клиниката се извършва интензивна учебна-научна дейност.

  При нас се обучават студенти по медицина от Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, докторанти, лекари специализанти по специалността „Клинична хематология”, специализанти по вътрешни болести от цикъл “Хематология”, специализанти по различни специалности от вътрешната медицина, специалисти по здравни грижи.

  Разполагайки с висококвалифицирани специалисти, хабилитирани лица и база, клиниката е акредитирана за обучение и на докторанти по „Клинична хематология”.

  Клиниката е важен, високо оценен и търсен център за провеждане на клинични изпитвания в областта на „Клиничната хематология”. При нас  е съсредоточен медицински състав с огромен опит в областта на клиничните изпитвания: трима главни изследователи, координатори на клиничните изпитвания, медицински сестри и лаборанти.

  Технически и материално клиниката е оборудвана според всички правила за добра клинична практика и европейски изисквания към клиничните изпитвания. При нас непрекъснато има няколко активни клинични изпитвания свързани с използване на най-модерното съвременно лечение на малигнените хемопатии – лимфоми, левкемии, миелом и др.

  Справки за активни клинични изпитвания:

  Главни изследователи:

  проф. Юлиан Райнов, д.м. - 02/ 92 26 344

  координатор на клиничните изпитвания м.с. Ина Бачева – 02/ 92 25 662