Учебна и научна дейност

    Клиниката е база за специализации по специалността "Медицинска онкология" от 2011 г. Акредитирана е за научна дейност до 2021 г.