Учебна и научна дейност

    В клиниката работят двама хабилитирани преподаватели и няколко асистенти с дългогодишен преподавателски опит. Обучават се студенти по медицина в специалността "Вътрешни болести", раздел "Нефрология". Осъществяват се курсове за специалисти по нефрология, вътрешни болести и обща медицина. Тя е база за специализация по нефрология и вътрешни болести и много специализанти  по тези дисциплини реализират обучението си в нея.

    Научната дейност е  насочена към диагностиката и лечението на имунните бъбречни заболявания, използването на лекарства при нарушена бъбречна функция, лечение на вторичните нефропатии при колагенози, хипертония и захарен диабет, съвременно лечение на уроинфекциите, проблеми на възникването и консервативното лечение на нефролитиазата.