Учебна и научна дейност

    Клиниката е база за обучение на специализанти в следните направления: клинична токсикология, токсикология, вътрешни болести, МБС, военна токсикология, военно-полева терапия. Специалистите в нея участват в обучението на студенти от Медицинския университет в София, Медицинския и Химическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Академията на ВМА. Ежегодно се изнасят лекции (включително и на анлийски език) на обучаващите се по специалностите "Химия", "Фармация" и "Медицина". 

    Химитоксикологичната лаборатория към клиниката пък осигурява специализирана следдипломна подготовка на специалисти по съдебна токсикология.

    Научно-изследователска дейност

    Научно-изследователската дейност на клиниката е съсредоточена в тематиката на общата и клинична токсикология, по проблемите на диагностиката и лечението на острите екзогенни интоксикации, токсикологичните аспекти на алкохолната и наркотична зависимости, медицинското осигуряване при извънредни ситуации с химически травматизъм и съдебната токсикология.

    Научно-изследователската дейност в лабораторията е съсредоточена главно в областта на аналитичната токсикология за целите на клиничната и съдебна практика. В нея се разработват специфични методи и приложения за анализ на лекарствени средства, наркотични вещества и други отрови в биологични проби, включително алтернативни матрици (орална течност, косми, потен секрет).