Катедрата

  Катедра "Инфекциозни болести” е окомплектована кадрово и логистично за провеждането на пълноценна диагностично-лечебна, учебно-преподавателска и научно-изследователска дейности.

  Нашата мисия е да се развиваме като водеща структура с висок авторитет в областта на инфекциозните болести, където да се реализират най-съвременните диагностично-лечебни технологии, учебно-преподавателски методи и научно-изследователски открития.

  Катедрата осъществява прием, диагностика и лечение на пациенти над 12-годишна възраст (деца: от 12 до 18-годишна възраст; възрастни лица над 18 години).

  Освен клинични грижи, при нас се провежда и 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината спешна и консултантска дейност на всички видове инфекциозни заболявания. По всяко време от денонощието в катедрата има на разположение дежурен лекар, специалист по „Инфекциозни болести”.

  Катедрата е отделена в самостоятелна сграда от 1990 година. Всяка болнична стая разполага със санитарен възел, система за вентилация и обеззаразяване на въздуха, хладилник, телевизор, изводи за телефон и интернет, система за връзка с персонала. В стаите на пациентите са монтирани ултравиолетови лампи, които постоянно дезинфекцират въздуха. След изписването на болния се включва друга система, която обеззаразява стаята. На всеки етаж има по една стая, в която от командно-информационни табла дежурният персонал може да управлява денонощно всички системи действащи в сградата. В същата стая се намира и оборудване за индивидуална или конферентна връзка на дежурния лекар и дежурната медицинска сестра с всеки пациент на катедрата.

  Целта на апаратурата и оборудването, които се използват в катедрата е да не се допуска излизането на инфекциозен агент извън болничните стаи и да се осигури така нареченото „второ ниво на биобезопасност”. То се постига чрез сфери, които поддържат отрицателно налягане на мястото, където се намира болният. За целта в сградата има инсталирана шлюзова система на влизане/излизане, която при затворени врати изравнява налагането и се извършва ограничаване на достъпа на заразения въздух. Входната шлюзова камера е от подобен тип и се използва за първи път у нас. Тя се управлява от специален електронен датчик, който не допуска едновременното отваряне на двете й врати. В оборудването са използвани както ултравиолетови системи, така и датчици с възможности за идентификация на всякакви опасни агенти. На третия етаж на КИБ стаите са обзаведени с хепафилтри за вентилация. Катедрата разполага с модерна апаратура за абдоминална ехография и съвременна апаратура за изготвяне на електрокардиограма.

  Катедрата има пълен и денонощен достъп до всички технологични и логистични достижения, с които разполага Военномедицинска академия.

  Нашите пациенти получават комплексни грижи, като имат възможност за консултация с лекари-специалисти от всички медицински специалности.

  В структурно отношение Катедра ,,Инфекциозни болести” се състои от: