Проф. д-р Румен Попов, д.м., началник

  Проф. д-р Румен Попов, д.м., е роден на 6 януари 1959 г. в Благоевград. Завършва "Медицина" в Медицинския университет в София  през 1985 г.

  Работи като: лекар-интерн във ВМА-София (1985-1986 г.); лекар в поделение (1986-1989 г.); научен сътрудник III/II ст. в Катедрата по радиобиология, хематология и кръвопреливане на ВМА (1989-1994 г.); научен сътрудник II ст. в Централна лаборатория по трансфузионна хематология (1994-2000 г.); началник на отделение Клетъчна заместителна терапия в Център по трансфузионна хематология (2000-2004 г.).

  От 2004 г. е назначен за началник на Център по трансфузионна хематология. Има редица публикации по проблемите на трансфузионната медицина в български и чуждестранни научни списания. Специализира в отделението за трансплантация на костен мозък на болница Хадаса, Йерусалим (1992-1993 г.)  и в тъканната банка на Университетска болница – Храдец Кралове, Чехия (2012 г.). Проф. Попов завършва завършва курсове и следдипломни квалификации:

  • Управление на качеството в трансфузионната практика
  • Здравен мениджмънт за ръководители на лечебни заведения
  • NATO/PFP Joint Medical Planners Course, The NATO School, Germany
  • NATO Blood Program Course The NATO School, USA
  • Еducational course in Military Blood Bank, Amsterdam, Netherlands

  През 2011 г. придобива образователна и научна степен „доктор”. През 2012 г. е избран за „доцент”, а през 2016 г. - за "професор" в Центъра по трансфузионна хематология. Проф. Попов е заместник-началник на ВМА по учебно-научната дейност от февруари 2014 г. до края на 2018 г.