Проф. Райна Робева, началник

    Проф. Райна Робева завършва „Медицина” в Медицински университет-София. Има признати специалности по нефрология, вътрешни болести и клинична фармакология и терапия. Специализира в Париж, Франция, по въпросите на имунните бъбречни нефропатии в Клиниката по нефрология на болница „Анри Мондор” (1986-1987) в Париж и в Клиниката по нефрология на болница „Некер” (1998 г.). Завършва магистратура по здравен мениджмънт във Факултета по обществено здраве на МУ-София.

    Три десетилетия проф. Робева обучава студенти по медицина и фармация, специализанти по нефрология, вътрешни болест , клинична фармакология и обща медицина. Има повече от 180 публикации в български и престижни международни научни списания /Lancet”, “Clinical nephrology” , “Nephron”, “Presse medicale” /. Член e на Управителния съвет на Българското научно дружество по нефрология, на ERA-EDTA. Дописен член на Българската национална академия по медицина (БНАМ). Отговорен редактор на списание „Нефрология, диализа и трансплантация”. Национален консултант по нефрология през 2014, 2015 и 2017 година. Носител на наградата „Проф. Чилов” за 2015 г.