Професор Никола Владов

    Проф. д-р Никола Владов, д.м.н. е началник на клиниката от нейното основаване през 2003 г.

    Притежава многобройни специализации по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия и сертификат за извършване на чернодробна трансплантация, магистър е по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.

    Има защитен дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор” на тема “Хирургическо лечение на ехинококовите кисти на черния дроб отворени в жлъчните пътища”, както и дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на медицинските науки” на тема „Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение”.

    Национален консултант по трансплантология е в периода 2011-2014 г., републикански консултант по хирургия.

    През 2013 г. проф. Владов е избран за почетен член на Френската академия по хирургия. Член е на редица издателски бордове на чуждестранна специализирана периодика, заместник-главен редактор на сп. „Хирургия”, председател на Българското дружество по трансплантология.