Полк. доц. д-р Димо Димов, д.м., началник

  Полк. доц. д-р Димо Димов, д.м., e роден на 18 септември 1973 г. в Сливен.

  Завършва "Медицина" в Медицинския университет в София през 1997 г. В периода 1997-1999 г. работи като лекар-ординатор в Детско поликлинично отделение към Общинска болница-Дупница.

  Като военен лекар преминава през следните длъжности: младши лекар в медицинска служба на поделение № 26450 (1999-2002 г.), началник на медицинска служба на поделение № 34 420 (2002-2006 г.), лекар-ординатор в Научно-изследователска лаборатория (НИЛ) по медицина на бедствените ситуации (2006-2011 г.), началник на отделение „Медицина на бедствените ситуации” в НИЛ по медицина на бедствените ситуации (2011-2014 г.). От февруари 2014 г. оглавява лабораторията, а от началото на 2019 г. - новосъздадената Катедра "Медицина на бедствените ситуации"

  Полк. доц. д-р Димов има специалности "Медицина на бедствените ситуации" (2005 г.) и "Военна токсикология" (2014 г.). Придобива образователна и научна степен "доктор" придобива през 2012 г., а академичната длъжност "доцент" заема от януари 2015 г. От 2017 г. е президент на Българския борд на Балканския военномедицински комитет.

  Преминал е през редиса допълнителни квалификационни курсове, сред които са:

  • Медицински аспекти на защитата срещу химическо оръжие (Иран, 2006 г.)
  • Медицинско разузнаване (Германия, 2008 г.)
  • Интензивна терапия на спешните състояния във вътрешната медицина” (2010 г.)
  • Eurotox advanced toxicology course (2010 г.)
  • Постекспозиционна профилактика на инфекциозните заболявания (2010 г.)
  • Придобиване на педагогическа квалификация и научно-преподавателски опит (2011 г.)
  • Military Medical Response in disaster management (2014 г.)
  • WMD Crises Incident Management” (2014 г.)

  Автор е в над 70 публикации, включително учебници и учебни пособия. Член на Българското дружество по военна медицина.

  Владее английски и руски език.