Актуално за COVID-19

Подп. д-р Валентин Конов

  Подп. д-р Валентин Конов завършва "Медицина" в Плевен през 1992 г. Същата година започва като лекар-интерн към ВМА-София. От 1993 до 1996г. е войскови лекар. В следващите 4 години е клиничен ординатор по вътрешни болести към ВМА-София. От 2001 до 2002 г. отново е войскови лекар. Оттогава-насам е началник на отделение „Химически аварии и катострофи” във ВМА. Има придобити специалности „Вътрешни болести” (2000 г.), „Медицина на бедствените ситуации” (2005 г.) и „Клинична токсикология” (2011 г.).

  Професионалните му интереси са в областта на алкохолната зависимост, злоупотребата с психоактивни вещества и тежките интоксикации с медикаменти.

  Има участия в научни конгреси, конференции и симпозиуми, обучения и участия в семинари и конгреси на Българското дружество по клинична токсикология. 

  За контакти:

  Тел.:02/92 25 026

  E-mail