Лечебна дейност

  Клиниката по вътрешни болести разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на спешните пациенти. В стационарния блок има 9 легла. В него се диагностицират и лекуват пациенти по следните клинични пътеки:

  • Клинична пътека № 1 – Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
  • Клинична пътека №52 – Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас без механична вентилация
  • Клинична пътека № 56 – Ритъмни и проводни нарушения на сърдечната дейност

  Специалистите от "Вътрешни болести" работят в тясна връзка с колегите си от спешната клинична лаборатория, както и спешните рентген и скенер.

  Клиниката по вътрешни болести е оборудвана с модерна апаратура:

  • ЕКГ монитори с неинвазивно измерване на АН
  • Ехокардиограф
  • Дефибрилатори
  • ЕКГ апарати
  • Стационарен респиратор
  • Инфузионни помпи
  • ЕКГ холтери
  • Апарати за обдишване тип AMBU
  • Ларингоскопи
  • Глюкомери
  • Пулсоксиметри