Лечебна дейност

  Нашите лекари са специализирани в извършване и интерпретация на резултати от неинвазивни и инвазинвни диагностични процедури:

  •     Спирометрия
  •     Телесна плетизмография
  •     Бронхопровокационни тестове
  •     Механика на дишането, дифузионен капацитет
  •     Кръвно-газов анализ и киселинно-алкално равновесие
  •     Ендоскопско изследване и лечение на дихателната система
  •     Плеврална пункция и биопсия
  •     Разчитане на стандартни рентгено-, томо- и компютъртомографии на гръдния кош
  •     Туберкулинов кожен тест
  •     Диагноза и лечение на дихателни проблеми, свързани с нарушения на съня
  •     Лечение на остра и хронична дихателна недостатъчност чрез неинвазивна механична вентилация
  •     Специализирана консултативна дейност