Лечебна дейност

  При нас се извършва диагностика, лечение, проследяване, диспансеризация и експертиза на пациенти с болести на кръвта и кръвотворните органи.

  Клиниката е оборудвана с най-съвременна апаратура и покрива критериите и изискванията на медицинските стандарти.

  Разполагаме с две камини за разтваряне на противотуморни агенти, необходимия брой според медицинския стандарт инжектомати и инфузионни помпи, портативен ЕКГ апарат “Филипс” със запаметяващо устройство, 3 микроскопа “Olympus” с дигитален цифров апарат, камера и монитор. Единият микроскоп е с 5 окуляра и се използва и за обучение на студенти и специализанти.

  Всеки лекар разполага със собствен микроскоп и персонален компютър.

  В клиниката функционира модерна система за медицински газове, програмиран медицински хладилник, фризери, специални медицински панели, машини “Mille” - за обработка на многократни консумативи,пералня и сушилня. Клиниката разполага с модерни медицински шкафове за медикаменти, колички за визитация, за лекарство-раздаване, превързочна, спешна манипулационна “Siconics”, стерилизатор “Siconics”, миялна машина, електронож.

  КОНСУЛТАТИВНА ПОМОЩ:

  В клиниката действа „Комисия по хематология”, в която участват водещи специалисти в клиничната хематология, имунология, цитогенетика, образна диагностика, патология, лъчетерапия, която ежеседмично (всяка среда от 13:00 часа) консултира пациенти от ВМА и насочени болни и от други лечебни заведения.

  За контакти: 02/ 92 25 662

  Консултативен и приемен кабинет:

  Кабинет №211 в Поликлиниката на ВМА – д-р Татяна Кънчева

  За контакт: 02/ 92 25 919

   

  РАБОТА ПО ДОГОВОР С НЗОК:

  Болнична помощ:

  Сключени договори с НЗОК по клиничните пътеки: № 241, 242 - Левкемии, № 243 - Лимфоми, № 244 - Хеморагични диатези. Анемии и Амбулаторни процедури: 05, 06, 07, 08, 27.

  За контакти: 02/ 92 25 662

   

  Доболнична помощ:

  Консултанти по клинична хематология - проф. д-р Юлиан Райнов (МЦ „Спектромед” – 02/ 92 25 867), д-р Виктория Върбанова, д.м. (МЦ „ВМА” - 02/ 92 25 919, 0884 67 41 60)