Лечебна дейност

  Клиниката работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в година.

  При нас се оказва специализирана лечебно-диагностична помощ на военнослужещи и цивилни служители от системата на Министерство на отбраната, както и на всички лица от заповядания контингент. Извън тях, ние оказваме помощ и на всички граждани със сърдечни заболявания, като приемът се осъществява по следния начин:

  • Планово - през кардиологичен кабинет (№235) в поликлиниката на ВМА. Приемът се извършва по график, съобразен с натовареността на клиниката, а пациентите задължително трябва да носят със себе си предварително издадено направление за хоспитализация от личен лекар или от кардиолог.
  • По спешност - през спешен терапевтичен или спешен кардиологичен кабинет в Спешния център на ВМА, без да е необходимо направление за хоспитализация.  

  Важно: Трябва да се знае, че ако се установи, че състоянието Ви не налага спешен прием, Вие ще бъдете насочен/а към личен лекар за контрол на състоянието/болестта и обсъждане на възможността, при липса или недостатъчен ефект от предприетите мерки за планова хоспитализация.

  В Клиниката по кардиология се осъществява неинвазивна и инвазивна диагностика и лечение на всички сърдечни заболявания, каквито са остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност, всички форми на исхемична болест на сърцето включително остър миокарден инфаркт, нестабилна и стабилна стенокардия, артериална хипертония усложнена с прояви на сърдечна недостатъчност, хипертонични кризи, ритъмни и проводни нарушения на сърцето, клапни заболявания, възпалителни заболявания на перикарда и миокарда, инфецкиозен ендокардит, кардиомиопатии, белодробен тромбоемболизьм.

  Нашите специалисти извършват диагностични и лечебни интервенционални процедури на сърцето (коронарографии, периферни ангиографии и поставяне на стентове), както и имплантация на пейсмейкъри.  

  При нас можете да получите денонощно и целогодишно висококвалифицирани консултации по спешна кардиология и ехокардиография (трансторакална и трансезофагеална). Телефон за контакти 02/ 92 25 682.