Лечебна дейност

    Основният обект на работа на Клиниката по медицинска онкология е приложение  на лекарственото противотуморно лечение на болни със солидни тумори (заповядан контингент и цивилни болни).

    Провежда се терапия на онкоболни със солидни туморни образувания от всички локализации, като превалират болните с тумори, произходждащи от гастроинтестиналния тракт, белодробен карцином, карцином на млечната жлеза, невроендокринни тумори и други.