Лечебна дейност

  В стационарния блок на Клиниката по психиатрия и военна психология се извършват спешна и планова диагностично-лечебна дейност, свързана със следните психични и повденчески разстройства:|

  1. Остри психози
  2. Афективни разстройства
  3. Терапевтично резистентни афективни разстройства
  4. Психотични екзацербации и психосоциален срив при шизофренни разстройства
  5. Терапевтично резистентна шизофрения
  6. Налудни разстройства
  7. Психотични и поведенчески симптоми при деменции и други психоорганични синдроми, включително епилепсия
  8. Кризи, чието разрешаване налага временна изолация
  9. Остри стресови и посттравматично стресово разстройство
  10. Абнормно поведение на боледуване – соматизиращи пациенти, хипохондрични пациенти, пациенти с Его-дистонни сексуални дисфункции и пациенти с личностови разстройства (без антисоциално) 
  11. Абстинентни синдроми при зависимости (при съответни изключващи критерии, описани в протоколите)
  12. Коморбидност на психични разстройства и телесни заболявания, налагащи изследвания, консултации и динамично наблюдение и/или активно лечение

  Клиниката по психиатрия и военна психология е пионер в прилагането на транскраниалната магнитна стимулация, която за първи път е въведена в България именно във ВМА, през 2005 г.