Лечебна дейност

  Дейността на Клиниката по спешна токсикология е съсредоточена в:

  • Прием и лечение на пациенти с остри интоксикации с  медикаменти, алкохол, наркотици, храни (включително гъби), отровни растения и животни, препарати от бита, средства за растителна защита и други, както и на пациенти с постинтоксикационен синдром
  • Прием и лечение на пациенти с остри и обострени хронични токсоалергични състояния
  • Диагностициране и лечение на неясни токсични състояния при пациенти
  • Детоксикация на болни с наркотична и алкохолна зависимости

  Клиниката осигурява спешен 24-часов прием на пациенти с остри отравяния и токсико-алергични реакции. Постъпването им се осъществява през Спешен токсикологичен и алергологичен кабинет, разположени в Диагностично-операционния център на болницата, на ниво -1, в непосредствена близост до входа за линейки.

  Необходими документи за прием

  Пациентите, които се приемат в клиниката, е желателно да носят със себе си медицинска документация, имаща отношение към тяхното актуално здравословно състояние, както и да представят (или посочат) медикаментите, които приемат към момента.

  Специалистите от клиниката извършват и консултативна и методично-експертна дейност и участват в редица работни групи и експертни съвети:

  • Министерство на здравеопазването (МЗ) - наркотични вещества;
  • Министерство на отбраната (МО) - контрол на употребата на наркотични вещества;
  • Министертство на вътрешните работи (МВР) - контрол на алкохол и упойващи вещества при водачи на МПС;
  • Национален център по наркомании при МЗ;
  • Изпълнителна агенция по лекарствата към МЗ;
  • Национален съвет по наркотичните вещества;
  • Експертен съвет по наркотични вещества

  Химитоксикологичната лаборатория към клиниката също изпълнява експертни функции:

  • Експертна дейност за целите на МО - съгласно Наредба Н-5/20.07.2012 г.
  • Съдебно-токсикологична експертиза - химико-токсикологичен анализ на токсични вещества в биологични обекти и интерпретация на получените резултати за целите на досъдебното производство, следствието и съдебната власт
  • Алкохол и наркотични вещества при водачи на МПС - лабораторията е включена в списъка на специализираните лаборатории по Наредба 1/19 юли 2017 г. на МЗ, МВР и МП за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози
  • Експертно-консултативна – специалистите от лабораторията осигуряват методична и експертна дейност в направления, свързани с дейността на структурата