Лейт. д-р Радина Андонова, д.м.

  Лейт. д-р Радина Андонова, д.м. е авършила е медицина през 2011 г. в МУ–София. Има придобита медицинска специалност по „Инфекциозни болести”.

  През 2018 г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор” на тема „Сравнителен анализ на диариен синдром при  пациенти с инфекциозни и  малигнени  заболявания”.

  От 2012 г. работи във Военномедицинска академия, от 2018 г. е лекар, заемащ офицерска длъжност в Първа клиника по инфекциозни болести към Катедра ,,Инфекциозни болести”.

  Преминава специализация по „Инфекциозни болести” в Lausanne University Hospital (CHUV), Switzerland, както и следдипломно обучение по различни теми от инфектологията в Испания, Нидерландия, Ирландия, Дания и Словакия.

  Автор и съавтор на над 20 реални пълнотекстови научни публикации и на над 30 научни съобщения.

  Хоноруван преподавател по „Инфекциозни болести” на студенти от специалностите „Медицина” и „Медицинска сестра” при Медицински факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

  Носител на наградата „Млад медик на 2017” в категория „Докторанти”.

  Печелила многократно ESCMID Attendance Grant за участие в курсове организирани от European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID). Активен член на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ) и European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID).

  Контакти:

  телефон: 02/ 92 25 889

  e-mail: