Контакти

    Център по трансфузионна хематология на ВМА

    Адрес: София, 1606, ул. Георги Софийски №3

    Телефони: 02/ 922 55 06

    Работно време: Всеки ден, от 08:30 до 16:00 часа

    Резултатите се получават лично - срещу предоставен документ за самоличност!