Контакти

    Адрес: София 1606, ул. „Георги Софийски” №3

    Телефони:

    • Приемен кабинет №235 в Поликлиника-ВМА: 02/ 92 25 225
    • Кабинети № 204, 205 и 206 за функционална диагностика на сърдечно-съдовата система в Поликлиника-ВМА: 02/ 92 25 192; 02/ 92 25 138

    Кардиологичните кабинети работят с направления по НЗОК по предварително уточнен план-график. Работи се и срещу заплащане по ценоразпис на на ВМА.