Контакти

    Клиниката по нефрология е разположена на 10-ия етаж в централния корпус на ВМА.

    Телефон: 02/92 25 137

    E-mail: