Контакти

    Клиниката по спешна токсикология е разположена на 11-ия етаж в основната сграда на ВМА-София. Спешният приемен токсикологичен кабинет се намира на ниво -1 (Диагностично-операционен център), с достъп от входа за линейки.

    Телефони за връзка:

    Дежурен лекар: 02/92 25 026

    Медицински секретар/факс: 02/92 25 966