Клиниката

  Клиниката по хематология се ръководи от своята полезна дейност за обществото, като осигурява най-съвременна специализирана медицинска помощ, отговаряща на медицинския стандарт „Клинична хематология”, и осигурява високо качество на диагностика, лечение, проследяване и диспансеризация на болните.

  Създадената организация на работа в клиниката гарантира високо качество на лечебно-диагностичния, научно-изследователския и учебен процес. На нашите служители ние осигуряваме отлични, модерни и безопасни условия на труд, възможности за непрекъсната квалификация, професионално и научно развитие.

  С високата професионална подготовка на личния състав, модерната апаратура и компютъризация сме постигнали пълен контрол в целия работен процес, което води до отлични резултати. Контролът на качеството на работа се провежда ежедневно от ръководителя на клиниката, както и от ръководителите на отделения и старшата медицинска сестра.

  На всички наши пациенти е осигурена пълна безопасност на лечение, което се провежда след получаване на информирано писмено съгласие. Всички използвани консумативи са за еднократна употреба и осигуряват на болните ефективна защита, удобство и стерилност чрез ежедневна дезинфекция на клиниката, стерилизация на помещенията с кварцови лампи, разтваряне на медикаменти в специални медицински камини.

  Отлично оборудваните стаи (с по 2 или 1 легла) разполагат със собствен санитарен възел, с модерни медицински електрически легла, болнични шкафчета, медицински панели, климатик, кабелна телевизия и интернет, външни автоматични щори осигуряват висок комфорт на болните.

  Стерилният сектор на клиниката е  оборудван с автономна климатична инсталация за осигуряване на висок клас стерилност и дава възможност за лечение на болни с тежки хипо- и аплазии на кръвотворната система.

  Клиниката разполага с две подвижни стерилни палатки, осигуряващи също максимално високо ниво на стерилност на имунокомпрометираните пациенти.

  Нашите специалисти са в тесни контакти със сродни хематологични клиники, най-вече в университетските центрове във Варна, Плевен, Пловдив, Стaра Загора и София, както и Националната болница за активно лечение на хематологични заболявания.