Клиниката

  Клиниката по пневмология и фтизиатрия осигурява денонощна медицинска помощ и прием на пациенти.

  Ние предлагаме съвременна диагностика и лечение на болести, свързани с първично и вторично ангажиране на дихателната система и друга патология от вътрешната медицина, изискваща референтна оценка.

  Нашите специалисти извършват и медицинска и военномедицинска експертиза на трудоспособността, както и консултативна помощ – клинични случаи, засягащи болестите на дихателната система, участие в изготвяне, провеждане и контрол на програми в областта на общественото здравеопазване.

  Клиниката разполага с модерна апаратура, която позволява качествено лечение на нашите пациенти:

  • система за криобиопсии ERBE Cryo 2
  • флексибилна видеобронхоскопска система EVIS – EXERA BFT-160 на фирма Olympus и видеоригиден бронхоскоп WOLF с пълен набор от ендоскопски инструмени;
  • пневмотахографи на фирма Jaeger, апарати MasyerLab и MasterScreen и със спирометър Spiro Classic, плетизмограф MasterLab, апарат за дифузионен капацитет, апаратура EosSprint на Jaeger за велоергометрични тестове, апарат за кръвно-газов анализ
  • ЕКГ – апарат
  • подвижен ехограф
  • небулизатори