Клиниката

    Клиниката по медицинска онкология е най-"младата" във ВМА - основана е през януари 2019 г. Първоначално специалността се практикува в Отделението по химиотерапия на Клиниката по хематология и онкология. През 2012 г. Отделението по медицинска онкология се отделя административно като самостоятелна структура от Клиниката по хематология, за да прерасне седем години по-късно в Клиника по медицинска онкология.