Клиниката

  Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология е профилирана в извършването на оперативно лечение на черния дроб и панкреаса с голям и много голям обем на сложност, както и всички съвременни интервенции в областта на висцералната хирургия по лапароскопски или конвенцинален метод.

  През 2007 г. клиниката стартира програма за чернодробна трансплантация, като до момента са извършени над 65.

  Основната цел на клиниката е прилагането на специализирана, висококачествена, ефективна и достъпна хирургична помощ посредством осъществяване на клинична и научна дейност в областта на общата хирургия, чернодробно-панкреатичната хирургия, онкологията и трансплантологията.

  Клиниката гарантира лечение на пациентите и обучение на специализантите в областта на хирургията на ниво, както на актуалните национални, така и на утвърдените европейски и световни стандарти. А целта е една - подобряване качеството на лечението и грижите за пациентите, съобразно съвременните научни познания и най-добрата медицинска практика, базирана на доказателства.    

  Болничните стаи са оборудвани със собствен санитарен възел, климатик, телевизия, интернет. Следоперативният сектор е оборудван с апаратура за мониторно наблюдение и интензивни грижи на пациентите. Обособен е самостоятелен сектор за пациенти с чернодробна трансплантация, отговарящ на всички изисквания за асептика, състоящ се от три самостоятелни бокса, снабдени с апаратура за следоперативни интензивни грижи и уникална климатична инсталация с противоналягане за предотвратяване на вътреболнична инфекция.

  Клиниката разполага с две операционни зали за извършването на интервенции с голям и много голям обем на сложност, по класически или лапароскопски метод (интраоперативна ехография, холедохоскопия, ултразвуков скалпер, ултразвуков деструктор, аргон-плазмена коагулация, апарат за автохемотрансфузия, апарат за интраоперативна термоаблация на чернодробни метастази и други).