Екип

  В Клиниката по чернодробно-панкретична хирургия и трансплантология работи висококвалифициран медицински персонал, осигуряващ качествено лечение и следоперативни грижи.

  Хирурзите в клиниката са специализирали във водещи европейски и световни клиники, като подържат своята квалификация чрез активни участия в курсове за следдипломна квалификация и световни научни форуми.     

  Проф. д-р Никола Владов, д.м.н. е ръководител на клиниката.

  Хирургичен екип:

  • Доц. д-р Васил Михайлов, д.м. 
  • Д-р Цонка Луканова
  • д-р Веселин Иванов
  • д-р Анатоли Савов
  • д-р Васил Мелников

  Специализанти:

  • д-р Мария Якова
  • д-р Цветан Тричков
  • д-р Радослав Костадинов
  • д-р Иван Иванов

  Операционен сектор:

  • д-р Мария Абрашева – анестезиолог-реаниматор
  • д-р Кристина Филипова – специализант по анестезиология

  Операционни сестри:

  • м.с. Недялка Петришка
  • м.с. Джахиде Мустафа 

  Медицински сестри:

  • м.с. Румяна Костова – старша медисцинска сестра
  • м.с. Веселка Здравкова
  • м.с. Гергана Генева
  • м.с. Румяна Рускова
  • м.с. Десислава Михайлова
  • м.с. Десислава Димитрова
  • м.с. Петя Илиева
  • м.с. Анифе Бошнак
  • м.с. Анита Димитрова
  • м.с. Анелия Владимирова
  • м.с. Полина Китанчева

  Администрация:

  •  гл. експерт Десислава Христова