Екип

  В екипа на Клиниката по вътрешни болести има 9 лекари-ординатори. Петима от тях са с основна специалност по вътрешни болести и профилна по кардиология, ревматология и обща медицина. Невролозите са двама, като имат и по един колега със специалност "Спешна медицина" и с "Вътрешни болести".  В екипа са и двама специализанти по кардиология.

  • Началникът на клиниката доц. д-р Недялко Григоров, д.м. с признати специалности по вътрешни болести и нефрология.
  • Началникът на Спешно общотерапевтично отделение (стационарен блок) е с признати специалности по вътрешни болести и по кардиология
  • Началникът на Спешно кардиологично отделение е с признати специалности по вътрешни болести и по кардиология
  • Началникът на Спешно диагностично отделение е с признати специалности по вътрешни болести и по кардиология
  • Началникът на Спешно неврологично отделение е с призната специалност по неврология