Екип

Екипът на клиниката е съставен от висококвалифицирани специалисти, които поддържат активни контакти с Клиники по белодробни болести и пневмофтизиатрични диспансери в страната и в чужбина.