Екип

  В Клиниката работи висококвалифициран медицински персонал, осигуряващ качествено лечение и грижи на европейско ниво.

  Полковник професор д-р Ивайло Даскалов, д.м. – началник на клиниката, тел.: 0888 63 27 71

  Старша медицинска сестра: Анета Ташева, тел.: 02/ 92 25 901

  Асистент: д-р Татяна Илиева, тел.: 02/ 92 25 189

  Доцент д-р Лилия Демиревска, дм, тел.: 02/ 92 25 781

  Общо кардиологично отделение

  Началник на отделение: д-р Антоанета Арсова тел.: 02/ 92 25 982

  Лекари:

  • Д-р Емилия Маринова
  • Д-р Александър Чобанов – старши специализант по кардиология
  • Д-р Деян Стойчев – старши специализант по кардиология
  • Д-р Мирослава Младенова – старши специализант по кардиология

  Медицински сестри:

  • Таня Дойчева
  • Теодора Ангелова
  • Силвия Момкова
  • Лидия Иванова
  • Юлия Балинова

  Отделение за кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения и контрол върху критичните нарушения на хемодинамиката

  Началник на отделение: Д-р Мария Недкова, тел.: 02/ 92 25 189

  Лекари:

  • Д-р Милка Симова     
  • Д-р Михаил Амиорков  
  • Д-р Силвия Лазарова
  • Д-р Жасмина Гатева
  • Д-р Катя Филчева
  • Д-р Наталия Велковска
  • Д-р Зерегюл Шабан

  Медицински сестри:

  • Таня Георгиева
  • Росица Петкова
  • Радка Йорданова
  • Вероника Бенчева
  • Искра Василева

  Отделение за инвазивна кардиология

  Началник на отделение: д-р Акиф Шабан, тел.: 02/ 92 26 316; 02/ 92 26 122

  Лекари:

  Медицински сестри:

  • Галя Борисова
  • Силвия Йосифова
  • Петя Илкова
  • Михаела Иванова
  • Кристелина Добрева

  Отделение за неинвазивна диагностика

  Началник на отделение: д-р Олга Михайлова, тел.: 02/ 92 25 138; 02/ 92 25 192; 02/ 92 25 102

  Лекари:

  • Д-р Милен Иванчев

  Медицински сестри:

  • Евгения Иванова
  • Христина Илиева
  • Илияна Кирилова
  • Мариана Тодорова