Екип

  Клиниката по нефрология разполага с екип от опитни и мотивирани професионалисти.

  Лекари

  1. Проф. д-р Райна Робева – началник на клиниката, специалист по нефрология, вътрешни болести и клиична фармакология и терапия
  2. Д-р Стефан Василев – началник отделение, специалист по нефрология, вътрешни болести и военнополева терапия
  3. Д-р Мариан Йорданов – началник отделение, специалист по нефрология и вътрешни болести
  4. Доц. Владимир Драганов, дм – специалист по нефрология , вътрешни болести и военнополева терапия
  5. Д-р Атанаска Венелинова – специалист по нефрология
  6. Д-р Даниела Петрова – асистент-специалист по нефрология
  7. Д-р Фердане Рушидова – специалист по нефрология
  8. Д-р Грета Бозова – специализант по нефрология

  Медицински сестри

  1. Старша медицинска сестра Анелия Михайлова – бакалавър по управление на здравните грижи, магистър по здравен мениджмънт
  2. М.с. Емилия Славова
  3. М.с. Катя Рангелова
  4. М.с. Сюзън Кънчева
  5. М.с. Йорданка Борисова
  6. М.с. Росица Христова
  7. М.с. Мина Иванова