Екип

Клиниката по спешна токсикология разполага с опит и професионален мултидисциплинарен екип.

Академичен състав:

 1. Проф. д-р Камен Канев, д.м.н. - началник на Клиника "Спешна токсикология"
 2. Доц. Васил Атанасов, дх – началник на Химикотоксикологична лаборатория
 3. Доц. д-р Людмила Нейкова- Василева, дм
 4. Гл. ас. Боряна Мечкарска, дм
 5. Гл. ас. д-р Вера Трайкова, дм
 6. Гл. ас. Силвия Стойкова, дх

Лекари:

 1. Д-р Никола Бояджиев  - началник отделение
 2. Д-р Йордан Ангелов – началник отделение
 3. Д-р Детелина Перчемлиева - началник отделение
 4. Д-р Митко Митев – спешно отделение
 5. Д-р Ксеня Стоянчева
 6. Д-р Борислав Петров
 7. Подп. д-р Валентин Конов
 8. Д-р Шасине Вели
 9. Д-р Мария Иванова

Химици:

 1. Инж. хим. Диана Янева, дфх
 2. Инж. хим. Венета Глухарова
 3. Маг. Иво Иванов
 4. Маг. Росица Костандиева
 5. Маг. Александър Иванов
 6. Маг. Гинка Колева
 7. Маг. Атанаска Грозданова

Медицински сестри:

 1. Старша медицинска сестра Севделина Величкова (със специалности "Медицинска сестра"-общ профил, "Управление на здравните грижи", "Здравен мениджмънт", "Социални дейности")
 2. Медицинска сестра/медицински секретар Елена Лазарова ("Медицинска сестра"-общ профил)
 3. М.с. Росица Златкова ("Медицинска сестра"-общ профил и "Социална педагогика")
 4. М.с. Мая Караджова ("Медицинска сестра"-общ профил и "Управление на здравните грижи")
 5. М.с. Недялка Асенова ("Медицинска сестра"-общ профил и "Управление на здравните грижи")
 6. М.с. Бистра Рачева ("Медицинска сестра"-общ профил)
 7. М.с. Елеонора Шопска ("Медицинска сестра"-общ профил)
 8. М.с. Нели Николова ("Медицинска сестра"-бакалавър)
 9. М.с. Антоанета Дичева ("Медицинска сестра"-детски профил)
 10. М.с. Теодора Милчева ("Медицинска сестра"-общ профил)