Екип

  В клиниката работят лекари със специалностите “Вътрешни болести”, “Клинична хематология”, „Военно-полева терапия” и Онкология”.

  Екипът е съставен от високоспециализирани медицински специалисти (сестри) с висше и полувисше образование, с дългогодишен клиничен стаж в областта на клиничната хематология и онкология.

  Медицински състав на клиниката:

  Проф. д-р Юлиан Райнов, д.м. - ръководител на клиниката

  Д-р Иван Николов – ръководител на Отделение хематоморфология:

  Главен асистент майор д-р Иван Киндеков, д.м.

  Главен асистент д-р Антония Недева, д.м.

  Асистент д-р Нина Юри Петкова

  Д-р Виктория Върбанова, д.м. – ръководител на Отделение хематология

  Д-р Йорданка Куюмджиева - ординатор

  Д-р Татяна Кънчева – ординатор

   

  Старша медицинска сестра: Клавдия Стаменкова

  Медицински секретар: м.с. Димитрина Бачева